Tržiške bržole

Tržiške bržole niso le ena jed. To je pojem, ki poimenuje več bolj ali manj različnih jedi iz ovčjega mesa.